דגם יחידה דנטלית תוצרת CASTELLINI עם צינורות הגשה מלמעלה או למטה – לפי בחירה

היחידה כוללת:

כסא עם מנועי בורג בעל 4 מצבי עבודה אוטומטיים (תכנון ע"י הרופא), מצב שטיפת פה אוטומטי וחזרה אוטומטית למצב 0 .

הדלקה וכיבוי אור אוטומטי בהתאם לתוכניות.

ראשיה עם בורג מתכווננת ארגונומית.

ניילון להגנה באזור הרגליים.

ריפוד סקאי – לפי בחירה מקטלוג

מפסקי ביטחון בזרוע סקשן ובבסיס הכסא

דוושת הפעלת יוניט עם שליטה על הכסא

כושר הרמה מעל 018 ק"ג

ידיות שמאלית וימנית

מנורה דגם VENUS + , 35,000 Lux

מרקקת חרסינה עם זרוע וצינורות סקשן - עבה ודק וכן לחצני שליטה לסייעת על מילוי כוס/שטיפת קערה והפעלת הכסא.

ביחידה 5 מודולים

א. מודול עם מזרק אוויר מים ופייה מתפרקת לעיקור.

ב. מודול עם יציאה לטורבינה אור

ג. מודול עם יציאה 4 חורים

ד. מודול עם יציאה 4 חורים

* מודול עם יציאה 4 חורים

אופציות לשדרוג:

מנורה דגם VENUS LED , 50,000 Lux

יחידה 5 מודולים :

ה. מודול עם מזרק אוויר מים ופייה מתפרקת לעיקור.

ו. מודול עם טורבינה LED הקפי TK-98L W&H

ז. מודול עם מנוע חשמלי LED + ידיתן HE-43 + זוויתן אור ולחצן WK-56LT W&H.

ח. מודול עם סקיילר LED מקורי

ט. מודול נוסף עם יציאה 6 חורים

* מגש נוסף עם זרוע ליוניט תחתי.

* כסא רופא דגם 7-T + כסא סייעת דגם 8-T עם בוכנה גבוהה

מפרט טכני