חברת הירש ובנו מודה לד״ר בדיר נדיף על רכישת הציוד מדגם S-320 של חברת Stern Weber.

בהצלחה...