חברת הירש ובנו מודה לד״ר ניברס גברין זלפה על רכישת הציוד של חברת Stern Weber.

בהצלחה...