חברת הירש ובנו מודה לד״ר רשידה גברין על רכישת הציוד של חברת Stern Weber.

בהצלחה...