חברת הירש ובנו מודה לד״ר טארק וד״ר עואד מטמרה על רכישת הציודים מדגם S200 של חברת Stern Weber.

בהצלחה...