חברת הירש ובנו מודה לד״ר אלקס מנתניה על רכישת הציוד מדגם S280 של חברת Stern Weber

בהצלחה...