לד״ר נוני,

תודה על רכישתך מציוד S220 של חברת Stern Weber

המון בהצלחה מאיתנו בהירש ובנו