השתלמות במשרדי הירש ובנו (עם טכנאי בכיר מStren Weber